เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ

กรุณาอ่านก่อนบันทึก
* ผู้ป่วยประสงค์จะจองห้องพิเศษ จะต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้แล้วเท่านั้น
* กรอกข้อมูลตามใบนัดนอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ระบุวันที่นัดนอนตามใบนัดให้ถูกต้อง อาจมีผลต่อการจัดลำดับคิว
* การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับวันที่จอง ก่อน-หลัง
* นำญาติมาเฝ้าได้แค่1ท่าน งดเยี่ยมทุกกรณี
* กรณีได้รับแจ้งเลื่อนวันนอนโรงพยาบาล กรุณาแจ้งหน่วยติดต่อ – สอบถาม
* การจองห้องพิเศษไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ป่วยจะได้ห้องหรือไม่ จะทราบวันที่นัดนอน

วิธีการจองห้องพิเศษ

วิธีที่1. สอบถามและจองห้องพิเศษ โทร.055511024,055511025 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ต่อ 1212 และ 13.00 น. - 16.00 น. ต่อ 1088

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ต่อ 1062-1061 หรือแจ้งความประสงค์โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

วิธีที่2. กรณีผู้ป่วยนอก ที่มีนัดนอนโรงพยาบาล สามารถบันทึกการจองห้องพิเศษผ่านระบบ จองห้องพิเศษออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีที่3. กรณีผู้ป่วยใน ที่นอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย


  ตรวจสอบสถานะการจอง

จองห้องพิเศษออนไลน์