โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการจองทางแพทย์แผนไทย แบบออนไลน์ดังนี้
นวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเวลาราชการ
ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย
*กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการจอง
1.สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
2.เมื่อต้องการยกเลิกนัดกรุณาทำการ ยกเลิกนัดในระบบ หรือ ติดต่อยกเลิกนัดกับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน
3.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ระบบการจองเปิดให้จองเฉพาะ ในเวลาเท่านั้น
คือวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา [08.00-10.00] ,
[12.00-13.00] , [14.00-15.30]
4.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ท่านจะสามารถ ระบุชื่อหมอนวด ได้เฉพาะที่ปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ท่านเลือก หรือ ยังมีคิวว่างอยู่ เท่านั้น
5.การจองประเภท ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้รักษา สามารถจองได้ไม่จำกัดคิว
6.กรณี เป็นผู้รับบริการที่ยังไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่สามารถบันทึกเลขบัตรประชาชนได้ ให้ท่านติดต่อที่เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ที่หน่วยงานแพทย์แผนไทย หรือโทรจอง ตามเบอร์โทรจองด้านล่าง

สำหรับบริการแพทย์แผนไทยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุมาข้างบนนี้ หรือมีปัญหาในการจองผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม และ จองผ่านเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ที่หน่วยงานแพทย์แผนไทย หรือ
โทรจองได้ที่เบอร์ 055-511024 ต่อ 1085 หรือ 086-449-2969 ในเวลาราชการ

กรุณากรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อดำเนินการจอง