ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก


เฉพาะผู้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้น
หากเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษสูงสุดคือ จำคุก 1 ปี
โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด
กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ กักตัว 14 วันสังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ติดต่อคลินิกไข้หวัด
กรณีผลตรวจพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อตามเบอร์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร.055-511024 (ในเวลาราชการ)